Břehouš černoocasý ( Limosa limosa )
Jespák bojovný ( Philomachus pugnax )
Jespák bojovný ( Philomachus pugnax )
Jespák bojovný ( Philomachus pugnax )
Jespák bojovný ( Philomachus pugnax )
Jespák bojovný ( Philomachus pugnax )
Jespák obecný ( Calidris alpina )
Jespák písečný ( Calidris alba )
Kulík písečný ( Charadrius hiaticula )
Kulík říční ( Charadrius dubius )
Kulík říční ( Charadrius dubius )
Kulík říční ( Charadrius dubius )
Pisila čáponohá ( Himantopus himantopus )
Pisila čáponohá ( Himantopus himantopus )
Pisila čáponohá ( Himantopus himantopus )
Pisila čáponohá ( Himantopus himantopus )
Pisila čáponohá ( Himantopus himantopus )
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra avosetta )
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra avosetta )
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra avosetta )
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra avosetta )
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra avosetta )
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra avosetta )
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra avosetta )
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra avosetta )
Ústřičník velký ( Haematopus ostralegus )
Ústřičník velký ( Haematopus ostralegus )
Ústřičník velký ( Haematopus ostralegus )
Ústřičník velký ( Haematopus ostralegus )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš rudonohý ( Tringa totanus )
Vodouš rudonohý ( Tringa totanus )
Vodouš rudonohý ( Tringa totanus )
Kulík mořský ( Charadrius alexandrinus )
Kulík mořský ( Charadrius alexandrinus )
Kulík mořský ( Charadrius alexandrinus )
Kulík mořský ( Charadrius alexandrinus )
Kulík mořský ( Charadrius alexandrinus )
Kulík mořský ( Charadrius alexandrinus )
Břehouš rudý ( Limosa lapponica )