Sněm  jesáků bojovných
Pohled na lokalitu při západu slunce
Skupina jespáků bojovných
kuligow_04