Bramborníček černohlavý ( Saxicola torquatus )
Bramborníček černohlavý ( Saxicola torquatus )
Bramborníček černohlavý ( Saxicola torquatus )
Bramborníček černohlavý ( Saxicola torquatus )
Strnad rákosní ( Emberiza schoeniclus )
Sýkora úhelníček ( Periparus atere )
Sýkora úhelníček ( Periparus atere )
Sýkora úhelníček ( Periparus atere )
Vlha pestrá ( Merops apiaster )
Vlha pestrá ( Merops apiaster )
Vlha pestrá ( Merops apiaster )
Vlha pestrá ( Merops apiaster )
Vlha pestrá ( Merops apiaster )
Vlha pestrá ( Merops apiaster )
Vlha pestrá ( Merops apiaster )
Vlha pestrá ( Merops apiaster )
Vlha pestrá ( Merops apiaster )
Vrabec domácí ( Passer domesticus )
Vrabec domácí ( Passer domesticus )
Vrabec domácí ( Passer domesticus )
Vrabec domácí ( Passer domesticus )
Vrabec domácí ( Passer domesticus )
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes )
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes )
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes )
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes )
Dlask tlustozobý ( Coccothraustes coccothraustes )
Kavka obecná ( Corvus monedula )
Vrabec pokřovní ( Passer hispaniolensis )
Vrabec pokřovní ( Passer hispaniolensis )
Kalandra zpěvná ( Melanocorypha calandra )
Rákosník velký ( Acrocephalus arundinaceus )
Rákosník velký ( Acrocephalus arundinaceus )
Rákosník velký ( Acrocephalus arundinaceus )
Břehule říční ( Riparia riparia )
Břehule říční ( Riparia riparia )
Břehule říční  ( Riparia riparia ) - na nocovišti
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Hrdlička zahradní ( Streptopelia decaocto )
Hrdlička zahradní ( Streptopelia decaocto )
Špaček obecný ( Sturnus vulgaris )
Žluva hajní ( Oriolus oriolus )
Pěnice pokřovní ( Sylvia curruca )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
samice Bělořit bělohlavý ( Oenanthe pleschanka )
samice Bělořit bělohlavý ( Oenanthe pleschanka
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe )
Vlaštovka obecná - tři pulíci ( Hirundo rustica )
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis )
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis )
Vrabec polní na nocovišti ( Passer montanus )
TiltViewer requires JavaScript and the latest Flash player. Get Flash here.