Vrabec pokřovní  ( Passer hispaniolensis )
Vrabec pokřovní  ( Passer hispaniolensis )