Západ nad mělčinami Watového moře
Bahňáci - polední siesta